Tuesday, 22 November 2011

Bahagian B

1. Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri khas bagi 4 jenis haiwan .

Haiwan
Ciri-ciri khas

W
Mempunyai telinga yang panjang 

X
Mempunyai bonggol di belakang badannya
Y
Mempunyai bulu yang tebal

Z
Mempunyai lapisan lemak yang tebal di bawah kulit
  
(a) Haiwan manakah hidup di kawasan yang bercuaca sejuk?


                                                                                            .
(b) Haiwan manakah hidup di kawasan yang bercuaca panas?


                                                                                            .
(c) Manakah antara haiwan berikut diwakili oleh haiwan W,X,Y dan 
      Z?
 i                         .

 ii                       .

iii                      .

iv                       .
(d) Mengapakah ciri-ciri khas yang dinyatakan dalam jadual di atas 
      sangat penting bagi haiwan W,X,Y dan Z?
      W:                                                                                .
       X:                                                                                .
       Y:                                                                                .
       Z:                                                                                 .

      
     

No comments:

Post a Comment