Monday, 7 November 2011

(G) Mengubah warna kulit

Sesumpah mempunyai kebolehan mengubah warna kulit untuk menyerupai keadaan sekeliling .Ciri ini menjadikan sesumpah sukar dilihat oleh musuhnya.
sesumpah

No comments:

Post a Comment