Monday, 7 November 2011

(F) Memutuskan ekor

Cicak memutuskan ekor apabila diserang oleh musuh.Musuhnya akan keliru dan menagkap ekornya.Ini membolehkan mereka melarikan diri daripada musuhnya.
cicak

No comments:

Post a Comment