Wednesday, 9 November 2011

Uji Konsep

1. Namakan haiwan -haiwan yang mempunyai perlakuan khas 
    berikut untuk perlindungan daripada musuh.


(a) memancutkan dakwat hitam --                                    .
(b) mengeluarkan bau busuk      --                                    .
(c) berpura-pura mati                 --                                    .
(d) mengubah warna kulit          --                                    .
(e) menggulungkan badan          --                                    .
(f) memutuskan ekor                  --                                    .
(g) hidup dalam kumpulan         --                                    .
(h) bersembunyi                         --                                    .

No comments:

Post a Comment