Sunday, 30 October 2011

Latihan

(a) Nyatakan haiwan -haiwan yang mempunyai ciri-ciri khas yang 
     berbeza untuk melindungi dirinya daripada bahaya?


a)                                        .
b)                                       .


a)                                        .
b)                                       .


Saturday, 29 October 2011

UJI ISTILAH

(a) Tulis jawapan yang betul bagi setiap pernyataan berikut .
 1. Haiwan yang mempunyai sisik keras 
                              (a)                                       (b)
           
            a)                                 .      
            b)                                 .

2. Bahagian tajam pada sesetengah haiwan yang digunakan untuk 
    mengeluarkan bisa 
                   (a)                                              (b) 
                                  


            a)                                .      
            b)                                .

3. mempunyai tanduk yang tajam 
                                            (a)                                   (b)
           
            a)                                .      
            b)                                .

   

KUMPULAN HAIWAN YANG MEMPUNYAI KAKI YANG KURUS ,PANJANG DAN BEROTOT

KUMPULAN HAIWAN YANG MEMPUNYAI SENGAT ATAU TARING YANG BERBISA

KUMPULAN HAIWAN YANG MEMPUNYAI KUKU YANG TAJAM

KUMPULAN HAIWAN YANG MEMPUNYAI DURI TAJAM

KUMPULAN HAIWAN YANG MEMPUNYAI CANGKERANG YANG KERAS

KUMPULAN HAIWAN YANG MEMPUNYAI KULIT TEBAL DAN KERAS

KUMPULAN HAIWAN YANG MEMPUNYAI SISIK KERAS

Friday, 28 October 2011

Uji Konsep

1. Tandakan (/)bagi haiwan (kanan) yang mempunyai ciri-ciri khas(kiri) berikut untuk perlindungan daripada musuh .


(a) mempunyai tanduk tajam        ---- 
     Gajah                (     )
     Badak sumbu   (     )    
     Lembu              (     )


(b) mempunyai kuku yang tajam   ---- 
      Kucing             (     )
      Kuda belang    (     )     
      Helang             (     )


(c) mempunyai duri tajam             ---- 
     Arnab               (     ) 
     Landak             (     )    
     Buaya               (     )


(d) mempunyai cangkerang keras ----
      Siput                (     )  
      Kura-kura        (     )   
      Kambing          (     ) 


(e) mempunyai sisik keras            ----
      Kupu-kupu       (     )     
      Labah-labah     (     )    
      Tenggiling         (     )


(f) mempunyai sengat biasa          ---- 
     Lebah                (     )    
     Kerang               (     )     
     Kala jengking     (     )  

Mata palsu

 • Kupu-kupu mempunyai dua tompok besar pada kepaknya yang kelihatan seperti mata.
 • Tompok ini boleh menakutkan musuhnya.
 • Contoh haiwan:Kupu-kupu
Kupu-kupu

Sengat atau taring berbisa

 • Sesetengah haiwan mempunyai sengat atau taring yang mengeluarkan bisa .
 • Bisa ini boleh menyebabkan kesakitan dan kematian kepada musuhnya.
 • Contoh haiwan : kala jengking ,penyengat,lebah,labah-labah,lipan,ular tedung .
 Lebah
 penyengat
 ular tedung
 Lebah-lebah
lipan

Kaki yang kurus,panjang dan berotot

 • Kaki sesetengah haiwan adalah kurus ,panjang dan berotot.
 • Ciri-ciri ini membolehkan mereka berlari pantas apabila diburu oleh musuhnya.
 • Contoh haiwan:rusa ,kuda, kuda belang 
 Kuda 

 kuda belang


rusa

Kuku tajam

 • Sesetengah haiwan mempunyai kuku yang tajam.
 • Haiwan ini menggunakan kuku untuk mencakar atau mencederakan musuhnya.
 • Contoh haiwan :kucing ,harimau ,singa,singa, helang 
 Harimau

 Helang

 Singa 

Kucing

Thursday, 27 October 2011

Cangkerang

 • sesetengah haiwan mempunyai cangkerang yang keras.
 • Cangkerang ini melindungi haiwan daripada dicederakan ketika diserang .
 • Contoh haiwan :Kura-kura,siput,kerang ,kepah 
Kura-kura 

siput  
kerang 
kepah 

Wednesday, 26 October 2011

Kulit Tebal dan Keras

 • sesetengah haiwan mempunyai kulit yang tebal dan keras 
 • Apabila diserang musuh ,mereka sukar dicederakan .
 • Contoh haiwan :Gajah , badak sumbu
Gajah

Badak Sumbu

Sisik keras

 • Badan sesetengah haiwan diliputi oleh sisik keras .
 • Sisik ini melindungi haiwan daripada dicederakan ketika diserang musuh.
 • Contoh haiwan:tengeling,buaya
 
Tenggeling

Buaya

Ciri-ciri Khas Yang Melindungi Haiwan Daripada Bahaya

 1. sisik keras
 2. kulit tebal dan keras 
 3. cangkerang
 4. duri tajam
 5. kuku tajam
 6. kaki yang kurus ,panjang dan berotot
 7. sengat atau taring berbisa
 8. mata palsu
 9. tanduk tajam 

Perlindungan Haiwan daripada Bahaya


1. Haiwan perlu melindungi diri daripada bahaya seperti dimakan    
    haiwan lain atau diserang oleh musuh .

2. Haiwan mempunyai ciri-ciri dan perlakuan khas untuk 
    melindungi diri daripada bahaya .