Sunday, 30 October 2011

Latihan

(a) Nyatakan haiwan -haiwan yang mempunyai ciri-ciri khas yang 
     berbeza untuk melindungi dirinya daripada bahaya?


a)                                        .
b)                                       .


a)                                        .
b)                                       .


No comments:

Post a Comment