Thursday, 27 October 2011

Cangkerang

  • sesetengah haiwan mempunyai cangkerang yang keras.
  • Cangkerang ini melindungi haiwan daripada dicederakan ketika diserang .
  • Contoh haiwan :Kura-kura,siput,kerang ,kepah 
Kura-kura 

siput  
kerang 
kepah 

No comments:

Post a Comment