Friday, 28 October 2011

Sengat atau taring berbisa

  • Sesetengah haiwan mempunyai sengat atau taring yang mengeluarkan bisa .
  • Bisa ini boleh menyebabkan kesakitan dan kematian kepada musuhnya.
  • Contoh haiwan : kala jengking ,penyengat,lebah,labah-labah,lipan,ular tedung .
 Lebah
 penyengat
 ular tedung
 Lebah-lebah
lipan

No comments:

Post a Comment