Saturday, 29 October 2011

UJI ISTILAH

(a) Tulis jawapan yang betul bagi setiap pernyataan berikut .
  1. Haiwan yang mempunyai sisik keras 
                              (a)                                       (b)
           
            a)                                 .      
            b)                                 .

2. Bahagian tajam pada sesetengah haiwan yang digunakan untuk 
    mengeluarkan bisa 
                   (a)                                              (b) 
                                  


            a)                                .      
            b)                                .

3. mempunyai tanduk yang tajam 
                                            (a)                                   (b)
           
            a)                                .      
            b)                                .

   

No comments:

Post a Comment