Wednesday, 26 October 2011

Sisik keras

  • Badan sesetengah haiwan diliputi oleh sisik keras .
  • Sisik ini melindungi haiwan daripada dicederakan ketika diserang musuh.
  • Contoh haiwan:tengeling,buaya
 
Tenggeling

Buaya

No comments:

Post a Comment